Αποποίηση ευθύνης

Το περιεχόμενο του yummymommy.gr σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνει, υποκαθιστά ή αντικαθιστά την λήψη επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών που σχετίζονται με θέματα διατροφής και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αυτούς τους σκοπούς. Είστε υποχρεωμένοι πάντα να απευθύνεστε στον παιδίατρο σας ή σε άλλο εξειδικευμένο προσωπικό παροχής υπηρεσιών υγείας σχετικά με την απάντηση σε ερωτήματα σας. Χρήση πληροφοριών σε αυτό τον Iστότοπο θα γίνεται από την πλευρά σας μόνο κάτω από τη δική σας αποκλειστική ευθύνη. Ο Iστότοπος αυτός περιέχει, μεταξύ των άλλων, γνώμες και απόψεις άλλων χρηστών. Δεδομένης της διαδραστικής φύσης αυτού του yummymommy.gr, δεν είμαστε σε θέση να επικυρώσουμε, εγγυηθούμε ή να αναλάβουμε την ευθύνη για την ακρίβεια, αποτελεσματικότητα ή ειλικρίνεια του περιεχομένου που προέρχεται από άλλους χρήστες.

Leave a Comment

Your email address will not be published.