Πολιτική Απορρήτου

To yummymommy.gr δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πώληση, ενοικίαση, δημοσίευση, κοινοποίηση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των χρηστών σε κανέναν τρίτο φορέα.

To yummymommy.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών εάν αναγκαστεί λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων του νόμου και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.

Όπως πολλές ιστοσελίδες, το yummymommy.gr χρησιμοποιεί διαφημίσεις για την κάλυψη των εξόδων του. Το yummymommy.gr χρησιμοποιεί cookies ή web beacons που συλλέγουν δεδομένα κατά τη διαδικασία προβολής διαφημίσεων του Google.

Tα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο των επισκεπτών και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση της περιήγησης καθώς και για στατιστικούς λόγους. Σε καμμία περίπτωση τα cookies δεν αντλούν αρχεία ή άλλα στοιχεία από τους υπολογιστές στους οποίους αποθηκεύονται.

Ο επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του yummymommy.gr ή να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Η χρήση του DART cookie από τη Google, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες βάσει των επισκέψεών τους σε ιστοτόπους στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν το DART cookie με μια επίσκεψη στην πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου.

Το yummymommy.gr διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώνει και να συμπληρώνει το κείμενο αυτό από όποιες παραλείψεις, χωρίς όμως να είναι υποχρέωση του.

Leave a Comment

Your email address will not be published.